Školní jídelna Chrastava
    Historie
    Současnost
    Kontakt
    Nová budova
    Řád ŠJ
    Přihláška
    Jídelníček
    Homepage
   

Nová budova

Školní jídelna byla umístěna v budově, která sloužila původně jako peněžní ústav. Prostory byly malé a nevyhovující. Bylo tu málo míst k sezení a vznikaly problémy s malými dětmi. Nebylo odpovídající sociální zařízení, šatny pro strávníky. V jídelně se tvořily velké fronty, podmínky v kuchyni byly velice špatné. Tyto a podobné problémy trvaly téměř 50 let.

První výkop byl v roce 2003

Vše vyřešila nová školní jídelna. Městu Chrastava se podařilo v roce 2003 získat dotaci na první etapu výstavby nové budovy školní jídelny. 27. června 2003 byl na stavbě proveden první výkop. Na fotografii přiněm vidíte ředitelku školní jídelny Miloslavu Šírovou a starostu Města Chrastava Ing. Michaela Canova.

   Slavnostní výkop na stavbě ŠJ
Nová budova před dokončením

Náklady na celou jídelnu jsou cca 40 mil. Kč. Ke dni 22. 3. 2004 29 milionů se úsilím představitelů Města Chrastava podařilo z této částky  získat v rámci  státní dotace. Dotace byla nejvyšší v celých polistopadových dějinách Chrastavy. Přesto se ještě vedení města pokusilo o navýšení dotace a nad rámec původních předpokladů a současně nad rámec původně schválené položky ve státním rozpočtu přidělilo dne 2. července 2004 ministerstvo financí na žádost města na přístavbu školní jídelny další 4 milióny korun. Výše poskytnuté dotace se tak na akci v celkové hodnotě 40 mil. Kč vyšplhala na konečných 33 mil. Kč (8 mil. v roce 2003, 15 mil. původní výše dotace v roce 2004, 6 mil. první navýšení, 4 mil. druhé navýšení). Jídelna byla postavena do konce roku 2004 a první strávníky přijala v prvních měsících roku 2005.

Stavba jídelny - jaro 2004Stavba před dokončením - říjen 2004
 

Slavnostní otevření nové budovy

Slavnostní otevření nové školní jídelny se uskutečnilo v pondělí dne 24. ledna 2005 od 16.00 hodin.

Nejčestnějším z řady pozvaných hostů byl místopředseda rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny PČR pan Mgr. Ing. Michal Kraus. Pan Kraus navrhnul a dokázal prosadit v rozpočtovém výboru parlamentu a posléze při schvalování rozpočtu v parlamentu na roky 2003 až 2004 dotaci na výstavbu školní jídelny v celkové výši 33 mil. Kč ve čtyřech krocích (2003 – 8 mil., 2004 – 15 mil., navýšení 6 mil., další navýšení 4 mil.). Pan poslanec Michal Kraus je sice poslancem za Liberecký kraj, nicméně s Chrastavou nemá žádnou bližší vazbu a starosta Chrastavy je z politické strany z jiné části politického spektra. Přesto to byl právě on, kdo se jedinečným a rozhodujícím způsobem zasadil o zajištění dotace v celé výše uvedené výši. S pokusem o humornou nadsázku lze konstatovat, že profesní spojení dvou chemických inženýrů z pardubické VŠCHT bylo silnější než politické zařazení.
Dalším velmi čestným pozvaným hostem byl člen rozpočtového výboru PČR pan Ing. Libor Ježek. Ten dokázal zajistit přes rozpočtový výbor a parlament schválení 8 mil. pro školní jídelnu již na rok 2002 (která však nemohla posléze být pro tehdejší podmínky dané ministerstvem čerpána) a podporoval v rozpočtovém výboru kroky pro zajištění dotace na léta 2003 až 2004.

Videoklip k otevření ŠJ

Mgr. Ing. Michal KrausIng. Libor JežekIng. Michael Canov