Školní jídelna Chrastava
   

Vnitřní řád ŠJ

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků a nové strávníky na nový školní rok 2024/2025

Vnitřní řád školní jídelny je ke stažení zde:

Vnitřní řád ve formátu Acrobat (.pdf)


Upozornění - výdej do jídlonosičů:

Upozornění - výdej do jídlonosičů ve formátu Acrobat (.pdf)

Upozornění - výdej do jídlonosičů ve formátu Word (.doc)


Přihláška na stravování:

Přihláška na stravování ve formátu Word (.doc)

Přihláška na stravování ve formátu Acrobat (.pdf)


Školní jídelna Chrastava, Turpišova 343, okres Liberec – příspěvková organizace.

Pokyny pro strávníky.

 1. Stravování žáků musí probíhat v plynulém sledu, v klidném a čistém prostředí.
 2. Žáci přicházejí  do jídelen za doprovodu učitele nebo vychovatelky. Zastaví se u hlavního vchodu a do šaten vcházejí postupně. Oblečení si pověsí za poutko na věšák, tašky a ostatní věci uloží do regálu. Pokud již není místo v regálech, srovnají tašky podél zdi (nehází je na jednu hromadu doprostřed šatny).Potom se seřadí u vchodu do jídelny, kde je předá doprovázející učitel dohledu školní  jídelny – dozoru školní jídelny, která provádí pedagogický dohled nad žáky.
 3. Žáci vcházejí do jídelny ukázněně, neutíkají, nepředbíhají se a zdraví přítomné.
 4. Řadí se za sebou tak, jak přišli, podél řetězu. Nechávají dostatek místa pro vchod a východ z jídelny.
 5. Ve dnech odpoledního vyučování, kdy  musí stát i na chodbě,  se chovají ukázněně, nestrkají se a umožňují vstup na WC.
 6. Je zakázané, aby žáci si navzájem drželi místa (narušují tím plynulý chod výdeje), postaví se do řady tak jak postupně přicházejí.
 7. Pokud žák nemá identifikační kartičku nebo čip, může si vytisknout náhradní stravenku.
 8. Z řady nikdo neodchází a jídla si objednávají při odchodu z jídelny, když už mají odnesený tác s nádobím ( nenechávají ho na stole).
 9. Přednost mají pouze žáci, kteří dojíždějí do Bílého Kostela, Vítkova, Nová Ves  a Andělské Hory.
 10. V jiných a ojedinělých případech se dohodnou s vedením jídelny (návštěva lékaře, kroužky atd.)
 11. Klíče od WC v malé jídelně jsou k dispozici u výdeje – žáci nebo paní vychovatelka si je vyzvedne a vrátí zpět.
 12. Je zdravé a k slušnému vychování patří stolovat v čistotě, dodržovat základní hygienické návyky, úroveň stolování. Nehoupat se na židlích, ale po jídle židle zasunout ke stolu.
 13. Přídavky se dávají pouze, když to situace dovolí. U oblíbených jídel to někdy nelze, přídavků bývá hodně a na poslední strávníky by se nedostalo. Dále upozorňujeme, že se bere pouze jedna sklenička s nápojem, ale potom si mohou  strávníci neomezeně nápoj přidat. Oběd lze přidat pouze u toho druhu, který si strávník objednal, nelze zaměňovat.
 14. Stane-li se, že žák rozbije nádobí, pomůže dohledu školní jídelny ho uklidit. Pro ostatní strávníky platí, že nebudou vybíhat ze svých míst, smát se a tleskat nebo se posmívat.
 15.  Je zakázáno vynášet z jídelny zákusky, dezerty, buchty, vdolky a ostatní nebalené pečivo.
 16. Jablka, pomeranče, mandarinky, banány se nebudou loupat a slupky házet po chodníku, od toho máme ve městě rozmístěny odpadové koše. Rovněž jogurty nelijeme po chodníku. Pokud ovoce nechceme hned jíst, odneseme ho domů a neházíme po ulici.
 17. Žáci ani ostatní strávnici, kteří se v jídelně nestravují, se v prostorách jídelny ani šatny nezdržují.
 18. V jídelně se žáci a ostatní strávníci  zdržují  jen po dobu nutnou ke konzumaci oběda.
 19. Velká jídelna se otvírá v 11.30 hodin a malá jídelna 10.45 hodin. Obědy se vydávají do 13,45 hodin, ve velké jídelně a v malé jídelně do 13.00 hodin.
 20.  Úraz  se musí nahlásit  vedoucí školní jídelny, která  provede záznam o úrazu žáka.
 21. Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození osobních věcí žáka, musí poškozený  událost hned  oznámit vedoucí školní jídelny.