Školní jídelna Chrastava
   
Nedávná minulost školní jídelny

Školní jídelna sídlila v budově bývalé Spořitelny. V roce 2004 měla 750 strávníků (to je údaj o zapsaných strávnících na školní rok, stavy strávníků se mění každý měsíc). Nejvíce strávníku je na začátku školního roku od října do prosince. V měsících květnu a červnu dětských strávníků ubývá.Celková kapacita vydaných jídel je 555. Počet pracovníků jídelny se ustálil na osmi.

Stará a nová školní jídelna

Školní jídelna byla umístěna v budově, která sloužila původně jako peněžní ústav. Prostory byly malé a nevyhovující. Bylo tu málo míst k sezení a vznikaly problémy s malými dětmi. Nebylo odpovídající sociální zařízení, šatny pro strávníky. V jídelně se tvořily velké fronty a množily se stížnosti rodičů, hlavně malých dětí (první a druhá třída). Podmínky v kuchyni byly opravdu velice špatné, hlavně v zimních měsících. Bohužel tyto a podobné problémy trvaly téměř 50 let.

Vše vyřešila nová školní jídelna, na kterou se těšil jak personál, tak i strávníci. Dne 28. 7. 2003 se začaly hloubit základy tolik toužebně očekávané nové budovy školní jídelny. 

Hlavní kuchař

Historie stravování v Chrastavě

První obědy pro školní děti se vařily v budově u autobusového nádraží, kde sídlí nyní hasičský sbor. V tuto dobu se začínalo vařit 260 obědů a školní jídelna patřila pod Střední školu v Chrastavě. V roce 1954 se již vařilo 340 obědů. Vedoucí kuchařka byla paní Frenclová. 

Začátky byly těžké

V roce 1956 se přestěhovala školní jídelna do budovy, která sloužila původně jako peněžní ústav a je zde dodnes. Peněžní přepážky se pouze otočily, v trezoru se zřídil sklad a ze společenské místnosti kuchyň.

Sklady zeleniny a brambor byly ve sklepě dnešního muzea, ale protože tam byla stále voda, musely se přestěhovat do sklepa školní budovy v Revoluční ulici, odkud byl vystěhován Okresní soud. Pracovnice školní jídelny pak převážely brambory na vozíku do kuchyně.

   Medaile jedné z pracovnic
Provizorium na 50 let

Protože se stále na jídelnu zapomínalo, odpovídalo tomu i zařízení. Topilo se dřevem a uhlím a když oheň nehořel, běhaly kuchařky za školníkem, zda nemá po dětech staré bačkory, noviny nebo trošku suchého dřeva na podpal. Dnes se tomu nechce ani věřit, ale skutečně tomu bylo tak.

Po malých úpravách, když se trezor změnil na umyvárnu nádobí, sklad CO se přeměnil na sklad potravin, se přežilo až do nového tisíciletí. 

 

Dvůr jídelny
Nová budova

Od roku 2005 strávníkům slouží nová budova školní jídelny. Škoda, že se nové kuchyně nedočkaly ty staré poctivé kuchařky, které vařily v obtížných, po celých padesát let víceméně provizorních podmínkách, určitě by se jim líbila.

Stavba před dokončením - říjen 2004
Historie stravenek ve školní jídelně

Rok 1952: pouze potvrzení o zaplacení obědů

Od roku 1953 do května 2003: stravenky

Od roku 2003 se používají karty za 40,- Kč, s pouzdrem za 70,- Kč a  čipy za 135,- K

 

Stravenky