Školní jídelna Chrastava
   
Školní jídelna Chrastava je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Město Chrastava. Slouží ke stravování dětí a dospělých strávníků. Jídelna zabezpečuje provoz především ve dnech školního vyučování.
Školní jídelna První oběd v nové školní jídelně vydával starosta města Ing. M. Canov

Zvýšení ceny oběda pro dospělé od 1.9.2023

INFORMACE PRO NOVÉ STRÁVNÍKY

Informace pro nové strávníky ke stažení ve formátu pdf

Vážení rodiče a budoucí strávníci,

ve dnech od 22.8.2023 do 29.8.2023 od 8.00 hod. do 15.00 hod. budeme v kanceláři školní jídelny přihlašovat nové strávníky. Budeme přijímat řádně vyplněné a podepsané přihlášky ke stravování a podepsané vnitřní řády školní jídelny. Na základě výše uvedených povinných dokumentů budou děti přihlášeny ke stravování (dokumenty se týkají stravovaných dětí). Na místě bude nutné zakoupit čip za 135 Kč a uhradit stravné na měsíc září 2023.

Stravné je stanoveno dle věku:
3-6 let - 29 Kč
7-10 let -32 Kč
11-14 let - 34 Kč
15-18 let - 38 Kč
Cizí strávníci - 92 Kč

Bližší informace o školním stravování naleznete ve vnitřním řádu školní jídelny. Dále Vám budou poskytnuty při osobním jednání ve školní jídelně. Tiskopisy (Přihláška ke stravování, vnitřní řád školní jídelny) jsou ke stažení zde na webu školní jídelny nebo k vyzvednutí ve školní jídelně.

Vnitřní řád ŠJ

Více informací najdete zde

Přihláška ke stravování

Upozornění - výdej do jídlonosičů

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2022