Školní jídelna Chrastava
   
Školní jídelna Chrastava je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Město Chrastava. Slouží ke stravování dětí a dospělých strávníků. Jídelna zabezpečuje provoz především ve dnech školního vyučování.
Školní jídelna První oběd v nové školní jídelně vydával starosta města Ing. M. Canov

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků a nové strávníky na nový školní rok 2024/2025

Informace pro všechny strávníky na nový školní rok 2024/2025

Stravné je stanoveno dle věku:
3-6 let - 29 Kč
7-10 let -32 Kč
11-14 let - 34 Kč
15-18 let - 38 Kč
Cizí strávníci - 92 Kč

Bližší informace o školním stravování naleznete ve vnitřním řádu školní jídelny. Dále Vám budou poskytnuty při osobním jednání ve školní jídelně. Tiskopisy (Přihláška ke stravování, vnitřní řád školní jídelny) jsou ke stažení zde na webu školní jídelny nebo k vyzvednutí ve školní jídelně.

Vnitřní řád ŠJ

Více informací najdete zde

Přihláška ke stravování

Upozornění - výdej do jídlonosičů

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2022